Demontáž a čistenie podlahy

Demontáž podlahových dielcov so systémom JUST click!

Výmena jedného dielu podlahy so systémom UNI fit!

Demontáž podlahových dielcov so systémom UNI fit!

Starostlivosť a čistenie podláh EGGER PRO

Opravy podlahy pomocou Décor Mix & Fill